navigation

På gång i Råne älvdal:

Senaste numret av bygdetidningen!


EXTERN LÄNK

 

Boden bokbuss


EXTERN LÄNK

Valvträsk, Överstbyn, Norriån och Gunnarsbyn- Brandstation. Måndag 16/9 21/10 2/12 Gunnarsbyn: Församlingshemmet Tisdag 3/9 8/10 19/11

 

Friluftsgudstjänst vid Kosundsudden

Söndag 25 augusti kl 16.00

 

Paltmiddag

Onsdag 21 augusti kl. 16.30-18.30 i Bjurådalens Bygdegårdsförening i Forsnäs

 

Rapportera in egna evenemang

Klicka på KALENDER ovanför. Fyll i formuläret under SKAPA EVENT