navigation

Utvecklingen av Malmens väg som besöksmål

Råek har fått beviljat projektmedel från Jordbruksverket och Leader för att utveckla Malmens väg som besöksmål efter den tidigare genomförda förstudiens resultat.

Projektet startar under våren 2019 och omfattar bland annat en upprustning av vinterleden för sträckan Strömsund-Vuoddas, utvecklingen av hemsida och digital karta för leden, ställplatser för besökare, uppbyggnad av en ny rastplats, se på framtida drift- och finansieringsmodeller och även ta fram en utvecklingsplan för sommarleder som ett komplement till vinterleden.

Syftet är att tillgängliggöra älvdalen och naturen under hela året för både lokalbefolkning och turistverksamhet.

Projektledare är Oskar Niemi från Niemisel och till hjälp har han en styrgrupp med bred representation från älvdalen.

Har du förslag eller åsikter som berör projektet ”Utvecklingen av Malmens väg som besöksmål” så är du välkommen att kontakta Oskar.

Telefon: 072 - 206 81 82

E-post: oskar@raek.nu