navigation

Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål

Råek står för Råne älvdals rådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening och är en medlemsägd ekonomisk förening där privatpersoner, företag och föreningar i Råne älvdalsområdet är ägare. Det gör organisationen unik med ett brett nätverk och många kontakter både inom förenings- och näringslivet.

Föreningen bildades 1999 och består idag av drygt 300 privatpersoner och 50 företag och föreningar. Råek har utvecklats till ett samhällsservicekontor och driver återvinningscentralen i Gunnarsbyn med närliggande återvinningsmarknad.

Råek har Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål och visionen är att öka attraktiviteten och möjligheter för boende i området. Förutom att förbättra bygdens service arbetar Råek med att stärka samverkan mellan byarna och skapa arbetstillfällen. Råek arbetar med näringslivsfrågor och utvecklar nya arbetssätt för företagare och medborgare för att förenkla inflyttning till området. Råek ingår även olika avtal som främjar landsbygdsutvecklingen i Råne älvdal och samordnar samt driver olika projekt.

Råek samarbetar med föreningar, företag och organisationer efter hela älvdalen vilken sträcker sig från Gällivare i norr till Luleå i söder.

I området där Råek bedriver service, vilket omfattar byarna runt Gunnarsbyn och Niemisel, finns cirka 1000 invånare. Dessa nås via e-post, sociala medier, traditionell postdistribution samt via bygdetidningen
Just Nu!

Råeks arbetsområden

- Allmän service
- Administration
- Erbjuder lediga lokaler
- Förenings- och företagsservice
- Informationsspridning
- Landsbygdsutveckling
- Lokal turistinformation

 

- Marknadsföring
- Samordna och driva projekt
- Servicepunkten
- Uppdrag på entreprenad
- Återvinningsmarknad
- Återvinningscentral

 

Bli medlem i Råek!

Ju fler medlemmar vi är, desto tyngre väger våra argument för utveckling av landsbygdens service.

Vi har en blygsam engångsavgift:
Företag/förening: 1000 kr
Privatperson: 100 kr

Bankgiro: 5553 - 4382

Kom ihåg att ange namn och adress så skickar vi medlemsbevis till Dig!

Dina adressuppgifter sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR): Samtycke till personuppgiftsbehandling

Råeks styrelse

Ordförande:
Ingrid Stridfeldt, Sörbyn

Vice ordförande:
Mikael Dalman, Dalbacka

Verkställande ledamot:
Jenny Engström, Gunnarsbyn

 

Övriga ledamöter:
Kalle Önneskog, Gunnarsbyn
Ann-Louice Lövgren Engström, Fällträsk
Anna-Karin Andersson, Sörbyn
Hans Engström, Valvträsk
Andreas Ek, Gunnarsbyn
Niklas Wede, Överstbyn
Eva Nilsson, Lassbyn