navigation

Råne älvdal

Råne älv skär igenom hela bygden och är landets största outbyggda skogsälv. Här finns stora orörda och sammanhängande vildmarksområden med god tillgång till jakt-, fiske-, och naturupplevelser längs den 21 mil långa älvdalen.

Niemisel- och Gunnarsbyområdet består av ett 30-tal byar med cirka 1000 personer. Här erbjuds högklassig boendemiljö i naturens närhet längs älven och dess biflöden.

Här finns fina möjligheter till jakt, fiske, kräftfiske samt bär- och svampplockning. Dessutom kan man göra skoterutflykter efter leder, rida och vandra.

Vi har rik flora och fauna, rena vattendrag och möjlighet att odla sin egen täppa.

Det finns cirka 100 företag, i huvudsak mindre företag med en mängd olika inriktningar, t.ex. skog, transport, tjänster, turism, catering, hantverk. Offentliga verksamheter är även en viktig aktör i området.

Service i bygden

- Apoteksombud
- Barn- och ungdomsverksamhet
- Bokbuss
- Brandkår
- Café och Diversehandel
- Distriktsvård
- Fiberbredband
- Folkets Hus med biograf
- Fordonsservice
- Förskola och Fritids
- Grundskola klass 1-6
- Gym

 

- Hemtjänst
- Idrottsanläggning
- Konferensanläggning
- Lanthandel
- Rättvisebutik
- Servicepunkt
- Tankstation
- Turistinformation
- Yogastudio
- Återvinningscentral
- Återvinningsmarknad