navigation

Råne Älvdals Yogastudio i Överstbyn

Råne Älvdals Yogastudio, Överstbyn 228, hittar du rakt in från Nestors Café.

Ta med mjuka kläder till yogasessionen och varma till avslappningen. Det finns golvvärme, yogamattor och filtar till utlåning. Ange när du anmäler dig om du behöver låna yogamatta.

Alla klasser är öppna för alla yogautövare, nya som vana. Undervisar gör Jenny Maya Edlund och hennes undervisning bjuder glasklara instruktioner levererade med precision, känslighet o närvaro.

Den organiska yogan verkar genom sin starka närvaro till kroppssensationer med att omforma kroppens rörelsemönster och luckra upp gamla förkroppsligade och mentala föreställningar om varandet och omvärlden. En befriande upplevelse på många plan.

Sessionerna är milda, inkännande och mjuka. Urval av rörelser, ställningar och den sekvens de byggs in i görs med syftet att skapa en så skonsam aktivering av muskulär kraft som möjligt. Det betyder inte slapp, helt utan ansträngning, det handlar snarare om att finna en muskulär balans i aktiviteten som inte utmattar. Rörelser och ställningar introduceras steg för steg så kroppen hinner med, och öppnas i varsam takt. Meditativ närvaro på cellnivå.

Att närma sig yogan på kroppens villkor revolutionerar förståelsen av den och förhållningssättet till dig själv. Klassen avslutas med djupt vilsam avslappning. Spänningar försvinner bort och en ny lätthet får möjlighet att flöda igenom ditt väsen. Förståelsen är hela tiden att allt är perfekt som det är. Du guidas således utan ambition att nå någonstans mer än dit du naturligt når, utan att ombes uppleva något annat än det som i vart ögonblick upplevs. Detta lägger en oslagbart stabil grund för avslappning, inte bara på yogamattan, utan också i livet.

Organic Yoga kommer från den kroppsliga integritet och den subtila precision som kännetecknar Dynamic Yoga, som den undervisas av Godfrey Devereux www.dynamicyoga.com

I yogan finns inga religiösa undertoner, ingen tro som förmedlas och inga synpunkter på liv och leverne som föreslås.

Jenny Maya erbjuder yogaklasser, workshops, events samt privatklasser. Hon kan även bokas för klasser och events på andra platser.

Läs om Jenny Mayas Organic Yoga på sidan 11 i nr 31 av Råne älvdals bygdetidning:
Just Nu! Nr 31 - mars 2014

Jenny Maya har undervisat kringresande internationellt sedan 2001, med bas i Stockholm, Köpenhamn och Skåne. Hon har även assisterat sin lärare Godfrey Devereux på yogalärarutbildningar i Spanien och Danmark.