navigation

Servicepunkten i Gunnarsbyn

Råek driver på uppdrag av Bodens kommun Servicepunkten vilken är en viktig träffpunkt och informationspunkt. Här kan bygdens invånare träffas över en kopp kaffe, få rådgivning, hjälp att hitta kontaktvägar, få hjälp med att boka tider och mycket annat. 


Exempel på Servicepunktens tjänster:

- Få hjälp med att komma i kontakt med tjänstemän på kommunen och statliga myndigheter

- Hitta, fylla i och sända in blanketter/ansökningar till kommunen och olika myndigheter

- Lån av dator, internet telefon och andra kontorsrelaterade tjänster

- Möjlighet till att kopiera, skanna och skriva ut dokument, biljetter och information

- Boka tid hos vårdcentral, lasarett och andra vårdaktörer

- Möjlighet att låna enskilt mötesrum

- Bokning av lantbrevbäring

- Vaktmästeri

- Snöskottning

- Gräsklippning

- Fixarservice

- Turistinformation