navigation

Fiske i Råne älvdal

Råne älvdal erbjuder många fina fiskevatten. I Råneälven kan du till exempel uppleva allt från gädd- till harrfiske eller varför inte prova på fiske efter laxen som stiger tidigt i älven?

Bra fiskeplatser för gäddfiske är bl.a. mynningsområdet av Råne älv, och alla stora sel mellan Råneå och Valvträsk som ligger ca 5 mil upp efter älven.

Gösfiske kan vara riktigt bra i Degerselet och i de stora selen vid Gunnarsby och Överstbyn. I biflödet Rörån och Livasälven kan du få en del harr liksom i de övre delarna av Råneälven.

Kända laxfiskeplatser är bl.a. Brännbergsfallet, Karsbergsfallet-Järnheden och vid Pakko. Laxfiske är endast tillåtet med innehav av gälplomb och fångstrapportering.

Fisketillstånd och gälplomber finns att köpa hos flera återförsäljare i älvdalen, se nedan.

Tänk på att ej ta upp små fiskar under minimimåttet och läs i övrigt fiskereglerna.

Återförsäljare av fiskekort och gälplomber i Råneälvens norra kortfiskeområde

Gällivare:
Eriksson Center 0970-669 60

Nattavaara:
Ica Nattavaara 0970-400 10

Jokkmokk:
Jokkmokks Turistinformation 0971-222 50

Gunnarsbyn:
Råek 0924-213 59
Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10 (endast fiskekort)

Sörbyn:
Sörbyn Turism 0924-220 36

Niemisel:
Niemisels Livs 0924-200 23

Råneå:
Medborgarkontoret i Råneå 0924-575 00

Boden:
Bodens Turistcenter 0921-624 10

Luleå:
Wildmarksshopen 0920-100 52


Fisketillstånd för Råneälvens norra kortfiskeområde kan även köpas online: www.fiskekort.se

För mer info: www.ranealven.se

Återförsäljare av fiskekort i fiskeområdet från Niemisel till Böle

Niemisel:
Lennart Nilsson (N:a Niemisel) 0924-202 17, 070 362 02 17
Kjell Sundling 0924-200 49, 070 424 77 36
Niemisels Livs 0924-200 23

Orrbyn
Anita Thyni (Skravelholmen) 073 181 85 70
Elisabeth Aspegren (Åtigården) 072 204 79 60
Staffan Johansson N:a Niemiholm (Skiftesudden) 070 239 41 62
Lilian Larsson Orrbyn 070 367 41 26
Satu Manella Orrbyn 070 57 59 302

Södra och Norra Prästholm:
Jonas Vallenberg, Ordförande Prästholms samfällighetsförening, lämnar aktuell information gällande fiske för S:a och N:a Prästholm 070 246 23 78

Böle:
Per-Olov Strand 070 240 89 26 (återförsäljare älven/Andträsket)
Stefan Larsson 073 049 69 63 (återförsäljare Andträsket)

Återförsäljare av fiskekort i Rånbyns fiskevatten

Råneå:
Medborgarkontoret i Råneå 0924-575 00
Ok Q8 0924 - 100 90

Inplanterad fisk

Det finns många sjöar med inplanterad fisk i Råne älvdal. Här följer några exempel:

Abborrtjärn:
Röding, regnbåge och abborre. Pimpel, spinn och flugfiske
Fiskekort: Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10 alt. www.fiskekort.se/nordcraft
Fiskekortslåda finns i Aspliden,
Info: NordCraft 070-690 86 77


Mittitjärn:
Regnbåge och öring. Pimpel, spinn, flugfiske och mete.
Fiskekort: Niemisels Livs 0924-200 23
Info: Kjell Sundling 070-424 77 36


Stora Stenträsket:
Öring, röding, regnbåge och abborre
Fiskekortslåda vid reception/swich. Info: Lars Landin 076 776 76 36

Stor-Joatjärn:
Öring, harr och abborre.
Fiskekort: Tore Nilsson 070- 227 58 24. Fiskekortslåda finns vid Stellanbäcken.

Vedatjärn:
Regnbåge. Pimpel, spinn och flugfiske. Ej båt, flytring eller fiskeark.
Fiskekort: Tommy Ekh 070- 541 94 67
Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10
Fiskekortslåda finns i Rörån, info 070-352 29 72.

Vitträsket:
Röding och abborre. Pimpel, spinn och flugfiske.
Fiskekort: Tore Nilsson 070- 227 58 24 alt. www.fiskekort.se/vittrasket
Fiskekortslåda finns vid Stellanbäcken