navigation

Fiske i Råne älvdal

Råne älvdal erbjuder många fina fiskevatten. I Råneälven kan du till exempel uppleva allt från gädd- till harrfiske eller varför inte prova på fiske efter laxen som stiger tidigt i älven?

Bra fiskeplatser för gäddfiske är bl.a. mynningsområdet av Råne älv, och alla stora sel mellan Råneå och Valvträsk som ligger ca 5 mil upp efter älven.

Gösfiske kan vara riktigt bra i Degerselet och i de stora selen vid Gunnarsby och Överstbyn. I biflödet Rörån och Livasälven kan du få en del harr liksom i de övre delarna av Råneälven.

Kända laxfiskeplatser är bl.a. Brännbergsfallet, Karsbergsfallet-Järnheden och vid Pakko. Laxfiske är endast tillåtet med innehav av gälplomb och fångstrapportering.

Fisketillstånd och gälplomber finns att köpa hos flera återförsäljare i älvdalen, se nedan.

Tänk på att ej ta upp små fiskar under minimimåttet och läs i övrigt fiskereglerna.

Återförsäljare av fiskekort och gälplomber i Råneälvens norra kortfiskeområde

Gällivare:
Eriksson Center 0970-669 60

Nattavaara:
Ica Nattavaara 0970-400 10

Jokkmokk:
Jokkmokks Turistinformation 0971-222 50

Gunnarsbyn:
Råek 0924-213 59
Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10 (endast fiskekort)

Sörbyn:
Sörbyn Turism 0924-220 36

Niemisel:
Niemisels Livs 0924-200 23

Råneå:
Medborgarkontoret i Råneå 0924-575 00

Boden:
Bodens Turistcenter 0921-624 10

Luleå:
Wildmarksshopen 0920-100 52


Fisketillstånd för Råneälvens norra kortfiskeområde kan även köpas online: www.fiskekort.se

För mer info: www.ranealven.se

Återförsäljare av fiskekort i fiskeområdet från Niemisel till Böle

Niemisel:
Lennart Nilsson (N:a Niemisel) 0924-202 17, 070 362 02 17
Kjell Sundling 0924-200 49, 070 424 77 36
Niemisels Livs 0924-200 23

Orrbyn södra sidan:
Ingrid Jakobsson (S:a Niemiholm) 0924-230 41, 070 694 37 73
Ola & Elin Almquist 0924-510 90, 070 253 11 63 (Ola), 070 250 95 18 (Elin)

Orrbyn norra sidan:
Anita Thyni (Skravelholmen) 0924-510 00, 073´181 85 70
Björn Markinhuhta (Skravelholmen) 072 561 46 90
Elisabeth Aspegren (Åtigården) 0924-101 67, 072 204 79 60
Staffan Johansson N:a Niemiholm (Skiftesudden) 070 239 41 62
Lilian Larsson 070 36741 26

Södra och Norra Prästholm:
Jonas Vallenberg, Ordförande Prästholms samfällighetsförening, lämnar aktuell information gällande fiske för S:a och N:a Prästholm 070 246 23 78

Böle:
Stefan Larsson 073 049 69 63 (återförsäljare Andträsket)
Birger Strand 070 369 93 01

Återförsäljare av fiskekort i Rånbyns fiskevatten

Råneå:
Medborgarkontoret i Råneå 0924-575 00

Inplanterad fisk

Det finns många sjöar med inplanterad fisk i Råne älvdal. Här följer några exempel:

Abborrtjärn:
Röding, regnbåge och abborre. Pimpel, spinn och flugfiske
Fiskekort: Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10 alt. www.fiskekort.se/nordcraft
Fiskekortslåda finns i Aspliden,
Info: NordCraft 070-690 86 77

Gorgim:
Regnbåge, öring, röding och harr. Spinn, flugfiske och mete.
Fiskekort: Lars Eriksson 0925-330 23.

Metträsket:
Medborgarkontoret i Råneå 0924-575 00

Mittitjärn:
Regnbåge och öring. Pimpel, spinn, flugfiske och mete.
Fiskekort: Niemisels Livs 0924-200 23
Info: Lennart Nilsson 070-362 02 17

Råtjärn:
Regnbåge och röding. Pimpel, spinn, flugfiske och mete.
Fiskekort: Hans Engström 0924-400 25 alt www.fiskekort.se/ratjarn
Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10

Stora Stenträsket:
Öring, röding, regnbåge och abborre
Fiskekortslåda vid reception. Info: Johnny Engman 070-606 80 70

Stor-Joatjärn:
Öring, harr och abborre.
Fiskekort: Tore Nilsson 010 484 50 59. Fiskekortslåda finns vid Stellanbäcken.

Vedatjärn:
Regnbåge och röding. Pimpel, spinn och flugfiske. Ej båt, flytring eller fiskeark.
Fiskekort: Tommy Ekh 0924-212 16,
Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10
Fiskekortslåda finns i Rörån, info 070-352 29 72.

Vitträsket:
Röding och abborre. Pimpel, spinn och flugfiske.
Fiskekort: Tore Nilsson 010 484 50 59 alt. www.fiskekort.se/vittrasket
Fiskekortslåda finns vid Stellanbäcken